OpenStreetMap

Users' diaries

Recent diary entries

Hello Community

Posted by Rajeev B on 16 January 2015 in English (English)

I am exploring OSM and the rendering toolchain in particular. I want to contribute in the project and start from addressing a less critical issue or bug. Could you give a pointer for this. Are there meet-ups happening in Bangalore (India) or anybody here from OSM or mapnik/mod_tile team. Thanks -Rajeev

Location: BTM Layout 1st Stage, BTM Layout, Bangalore, Bangalore Urban, Karnataka, 560068, India

Skróty klawiaturowe w JOSM .Podstawowe operacje i skróty

Posted by rowers2 on 16 January 2015 in Polish (Polski)

Rysowanie -A

Wskazywanie - S

Kasowanie - Delete

Odwracanie kierunku linii- R

Dzielenie linii- P

Łączenie linii- C

Nadawanie obrysowi kątów 90 stopni (prostowanie budynku, boiska) -Q

Pobranie danych: Ctr+Shift +Down strzałka w dół (jednocześnie)

Wysłanie danych na serwer: Ctr+Shift +Up strzałka w górę (jednocześnie)

Klonowanie takich samych obiektów np drzew lub rzędu okrągłych zbirników lub identycznych w obrysie budynków. -Zaznaczamy obiekt do sklonowania.Przenosimy kursor na punkt będący środkiem nowego obiektu i przy wciśniętym CTRl wciskamy D

Okrąg . Rysujemy zamknięty kształt z minimum 8 punktów po czym zamieniamy w okrąg klawiszem O Tą metodą z 6 puntów można narysować typową 6 -kątną altanę

Obracanie obiektu najczęściej budynku -Zaznaczamy i przy wciśniętym CTR+Shift ustawiamy kursor na zewnątrz obiektu i z przyciśniętym lewym przyciskiem myszy kręcimy obiektem

Zmniejszanie (lub powiększanie obiektu)- Jednocześnie Ctrl+Alt po zaznaczeniu obiektu. Następnie bez puszczania klawiszy myszkę z wciśniętym lewym przyciskiem przesuwamy w dowolnym kierunku.Bardzo przydatne do rysowania silosów na pasze stojących w grupach. Rysujemy dowolny okrąg i zmniejszamy do rozmiaru silosu. Następnie używamy klonowania . Jeśli silosy różnią się średnicami to jest to idealne narzędzie. Podobnie do dopasowywania okrągłych basenów na stacjach oczyszczania wody

Dzielenie dróg : Zaznaczamy najpierw punkt na linii w miejscu, który chcemy podzielić czyli S+klik w punkt+ P czyli podział

Dzielenie drogi będącej zamkniętym obrysem . Zaznaczmy dwa sąsiednie punkty klikając na nie myszką przy wciśniętym klawiszu Shift.Następnie kliknąć na zbędny odcinek i skasować go Delete

Łączenie dwóch dróg w jedną: Klawisz S łącznie z Shift+ zaznaczmy najpierw jedną drogę a potem drugą + klawisz C

Łączenie nakładających się obszarów. Jeśli duży trawnik, las czy pole rysowaliśmy w kilku kawałkach to wystarczy je nasunąć na siebie i użyć Shift+J (jednocześnie)

Rozłączanie drogi po podzieleniu: S+klikamy w punkt podzielenia +G i odciągamy jeden koniec drogi

Robienie skrzyżowania z dwóch przecinających się dróg:(w miejscu przecięcia robimy węzeł) : klawisz A +klik w miejscu przecięcia.

Skrzyżowanie o kształcie T. - Dociągamy nową drogę do drogi już istniejącej i klikamy w miejscu gdzie mają się łączyć.

Skrzyżowanie z 3 ,4, 5 dróg .Gdy dysponujemy rozłączonymi końcami kilku dróg to musimy je złączyć w jednym punkcie poprzez kliknięcie w koniec jednej drogi i dociągnięcie jej do końca drugiej. Gdy nie mamy pewności, że wszystkie drogi są połączone w tym samym węźle to zaznaczamy ten węzeł i kilkakrotnie powtarzamy operacje łączenia nodów poprzez wciskanie klawisza M

Rozdzielanie sklejonych obiektów -przydatne gdy droga przyklejona jest do granicy obszaru lub chcemy przeciągnąć jeden budynek a drugi zostawić --Zaznaczamy i klawisz G. Działa przy rozdzielenie punktu na dwa jak i dla całych obszarów więc nie potrzeba odklejać punkt po punkcie.


Poprawianie dokładności drogi-- Klawisz W a potem wyklikujemy nowa drogę wzdłuż źle wrysowanej.Oszczędza czas na łapanie punktów i przeciąganie.Gdy stare punkty są zbyt dużej odległości co nie odzwierciedla krzywizny, można dodać dodatkowy punkt miądzy nimi w trakcie przytrzymywania klawisza CTRL.

Równoległa droga stworzona ze starej. Przydatne gdy chcemy wyrysowac wał rzeczny przy pomocy tagu man_made=embankment . Tag ten rysuje linie ze spadkiem z jednej strony zatem odzwierciedla uskok a nie groblę. Wystarczy sklonować drogę i przesunąć ją od starej o szerokość wału . Zaznaczmy drogę po czym Shitt +P a następnie z wciśniętym Ctrl i lewym przyciskiem myszy przeciągamy myszką o właściwą odległość. Przesuniecie odbywa się w skokach po pól metra.Można też zrobić tak równoległy obrys obszaru zamkniętego w celu narysowania np grubego muru (cokołu) okalającego fontannę .Można tak oddzielać płot od landuse (obszaru np. cmentarza) Można rysować drogę biegnąca po obwodzie ogrodzenia, ścieżkę rowerowa biegnącą równolegle do chodnika itd.

Okno do wprowadzania tagów --Alt +A

Okno do zmiany wartości tagu Alt +S

Ukrycie lub ukazanie paneli bocznych--Tab

Podział obiektu np. budynku, lasu na dwa mniejsze. Zaznaczmy dwa punkty i używamy ALT+X

Przesuwanie jednej ściany budynku-tzw Tryb wytłaczania - X i przesuwamy krawędzie

Klonowanie tagu z ostatnio otagowanego obiektu Zaznaczenie +Shift +R

Klonowanie tagów ze schowka- zaznaczmy obiekt z wieloma tagami . W prawym panelu w oknie ze znacznikami prawym przyciskiem myszy otwieramy menu kopiowania i lewym przyciskiem wybieramy czy kopiujemy wszystko czy tylko zaznaczone tagi . Następnie zaznaczmy obiekt bez tagów lub z niepełnymi i wklejamy tagi ze schowka klawiszem F1. Przydatne przy adresowaniu budynków lub tagowaniu np przepustów na rowach tagiem tunel=culvert + layer=-1

Pobranie kilku tagów z listy ostatnio używanych tagów. Aby dwa razy nie otwierać okna do tagowania przez Alt+A gdy już w nim jesteśmy i wybieramy z listy ostatnich tagów jeden, to gdy przytrzymujemy Shift możemy wybrać kilka tagów i dodać je hurtem

Historia obiektu-- w celu sprawdzenia autora i kolejności zmian tagów zaznaczmy obiekt oraz wciskamy CTR+H jednocześnie

Warstwy -przełączanie między warstwami (WMS-ami) Alt+1 , Alt+2 , Alt +3 itd Widok mapy - powrót do poprzedniego widoku np. po niepotrzebnym skoku zooma czy miejsca--klawisz 8

Ćwiczenia z JOSM-em. Lekcja pierwsza

Posted by rowers2 on 16 January 2015 in Polish (Polski)

JOSM to program w do edycji map na OSM napisany w Javie. OSM to skrócona nazwa projektu mapowego openstreetmap, który tworzy około 2 mln wolontariuszy.Projekt obejmuje cały świat.OSM to też nazwa bazy danych, która przechowuje pozycję geograficzną każdego punktu jaki wrysujemy ma mapie.Baza jest jedna ale w oparciu o nią powstają setki map o dowolnej kolorystyce i dowolnej tematyce.Np różnią się mapy dla nawigacji aut od map dla rowerzystów czy map zabytków.Dane w bazie są na wolnej licencji i każdy może jeśli ma pewną wiedzę informatyczną, wygenerować sobie mapę jaka mu się wymarzy.Pozostali mogą wybierać z wielu map już wygenerowanych, z których kilka rodzai (stylów) jest na stronie www.osm.org

Osoba chcąca zacząć rysowanie mapy ma do dyspozycji na stronie osm.org dwa programy do edycji map uruchamiane w przeglądarce www podczas oglądania tej strony. Jest to Potlach i obecnie mocno rozwijany ID. Są to proste edytory, toteż zaczynający powinien drogą prób i błędów szybko nauczyć się rysowania podstawowych obiektów na mapie. Jednak po kilku tygodniach mapowicz orientuje się, że te edytory mają ograniczony zestaw tagów, (bo są dla początkujących) oraz, że rysowanie w nich jest niedokładne co prowadzi często do tego, że np. dwie drogi, które mają być ze sobą połączone często nie są, co widać dopiero po powiększeniu do największego zooma. Nie umożliwiają one np.szybkiego rysowania długich dróg. Skomplikowane są operacje na już wrysownych drogach jak dzielenie ich na mniejsze części czy rozłącznie kilku dróg niewłaściwie łączących się na skrzyżowaniu itd. Osoby, które po np. 2 miesiącach zaczynają edytować za pomocą JOSMA widzą, że można w nim rysować kilkakrotnie szybciej oraz precyzyjniej, co daje satysfakcję z szybkich postępów w rysowaniu mapy.Zatem nie należy zbytnio odkładać przejścia na edytowanie w JOSM. Choć JOSM ma bardzo rozbudowany interfejs i przez to wydaje się skomplikowany, to jednak początkujący mogą używać w nim tylko podstawowych funkcji a resztę poznawać stopniowo. Zatem potrzebny jest tutorial prowadzący przez pierwsze kroki aby przełamać "opory psychiczne" przed kombajnem. Metoda ćwiczeń czyli ścisłego wykonywania operacji metodą krok po kroku, da ten efekt że zawsze można w przypadku pomyłki cofnąć się i wykonać operacje ściśle według zaproponowanej kolejności. JOSM jest programem spolszczonym, a tylko zestawy tagów są w języku angielskim. Są one zestawione w grupach na rozwijanych listach, zatem nie trzeba znać ich pisowni a tylko wybrać dwa tagi z listy. Na mapie rysujemy realne obiekty na 3 sposoby. Za pomocą punktu, linii, lub zamkniętej linii czyli obszaru.Usłyszysz jeszcze o relacjach ale to nie dotyczy początkujących. Punkt to przykładowo: drzewo, sklep, budka telefoniczna, latarnia itd Linia to kreska, która powstaje w wyniku postawienie rzędem kilku punktów np. w celu narysowania drogi czy rzeki Obszar to linia o zamkniętym obwodzie gdzie początek łączy się z końcem czyli np staw , park, czy prostokąt będący obrysem budynku. Spotykane na OSM określenia oznaczają:

node - punkt

way -- linia (też droga)

Zatem rysujemy node , way lub zamkniętą way.

Rysujemy na zdjęciu lotniczym lub satelitarnym (tzw. podkładzie, WMS-ie) Gdy narysujemy obiekt przykładowo prostokąt, to musimy mapie powiedzieć czym on jest np. czy to budynek czy też basen, aby był narysowany odpowiednim kolorem na mapie. Do tego służy opis obiektu czyli tagi. Każdy obiekt może mieć jedną parę tagów (lub więcej jeśli chcemy go dokładniej opisać). Musi mieć co najmniej jedną parę tagów, bo inaczej nie ukaże się na mapie mimo, że został narysowany. Jeśli prostokąt jest budynkiem to opisujemy go parą tagów building=yes Ta para składa się zwykle z dwóch słów . Pierwsze to key (po polsku klucz), a drugie to value (po polsku wartość). Podczas rysowania wyskoczy nam okienko (formularz) gdzie w jednym polu wpisujemy klucz (building) a w drugim wartość (yes). Znaku równości nigdzie nie wpisujemy,służy on tylko do prezentacji pary tagów w tekstach takich jak np. ten tutorial. W formularzach możemy tagi wpisać ręcznie, a kto słabo zna języki może je wybrać z rozwijanej listy. Przykładowe pary tagów:

Budynek building=yes

Drzewo natural=tree

Droga highway=road

Szkoła amenity=schol

Nie ma nic prostszego jak narysować np. protokąt i dodać dwa słowa (tagi), oraz nacisnąć przycisk WYŚLIJ, aby już po minucie (czas może się różnić w zależności od obciążenia serwera), obiekt został narysowany na mapie i był widoczny przez wszystkich. Gdyby podczas rysowania coś nam się narysowało krzywo, to jest przycisk COFNIJ. Gdybyśmy coś wysłali na mapę, a okazało się to krzywe lub bzdurne, to też możemy obiekt ściągnąć ponownie do JOSM i go wyprostować lub skasować. Od momentu wysłania nasz obiekt mogą modyfikować też inni maperzy np. dodać do niego dodatkowe pary tagów. Przykładowo jeśli wysłaliśmy budynek opisany bardzo ogólnie, że to budynek (building=yes) i nie podaliśmy jego przeznaczenia,to w przyszłości my lub ktoś inny może opisać go dokładniej dodając kolejne pary tagów, że to sklep, kościół czy garaż itd. Dzięki temu jeśli nie mieszkamy lokalnie i nie znamy dokładnie wszystkich cech obiektu to możemy go wysłać z bardzo ogólnym opisem jak wspomniany building=yes czy też drzewo bez podania gatunku, staw bez podania czy to staw rybny czy przeciwpożarowy itd. Dzięki temu początkujący user nie musi się uczyć skomplikowanego tagowania, a cieszy się, że budynek czy staw jest od razu widoczny na mapie.Gdy pozna podstawy może poszukać dokładniejszych tagów i swoje obiekty dodane kilka tygodni wcześniej opisać dokładniej np. po wizytacji w terenie. Podczas wędrówek warto włączyć zapis śladu w GPS, bo takie ślady możemy wysyłać na OSM co ułatwi rysowanie np. dróg leśnych ukrytych pod koronami drzew. Instalacja JOSMA jest banalna. Potem on sam się aktualizuje ( średnio co miesiąc) . Aby ułatwić i przyspieszyć rysowanie JOSM może dociągać wtyczki do specjalnych zastosowań ale w tutorialu zaczniemy od podstawowych funkcji i podstawowych skrótów klawiaturowych. JOSM ma dziesiątki skrótów klawiaturowych, ale ponieważ początkujący nie znają ich, te same funkcje można włączać myszką za pomocą przycisków na paskach narzędziowych. Strona pomocowa dla OSM jak i JOSM-a jest na wiki, ale pierwsze lekcje tutoriala nie będą się do niej odwoływać a trzeba będzie tylko krok po kroku naciskać przyciski. Jakie możliwości tagowania obiektów daje OSM widać tu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Map_Features Część podstron jest jeszcze nie przetłumaczona Strona główna pomocowa na wiki : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Main_Page Polskie forum : http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=23

Instalujemy JOSMa wersję stabilną (ok 10 MB)

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:JOSM W programie należy ustawić swoje konto czyli nick usera i hasło. Konto zakładamy wcześniej przez stronę www.osm.org Tylko zarejestrowani userzy mogą rysować mapę, pozostali anonimowi mogą dodawać tylko notatki na mapie sugerujące co należy dodać lub poprawić przez zarejestrowanych userów. Ustawiamy konto w JOSM. Na górnym pasku ( menu) wybieramy EDYCJA a następnie USTAWIENIA. W oknie jakie wyskoczy widzimy na lewej krawędzi ikony. Druga od góry z rysunkiem globu otwiera formularz w którym wpisujemy nazwę użytkownika i hasło i zatwierdzamy przez OK. Następnie pobieramy wycinek mapy koło miejscowości, w której chcemy coś dorysować. Wybieramy z górnego paska PLIK a następnie POBIERZ Z OSM.Wyskoczy nam okno z mapą na której możemy skalę mapy (zooma) zmniejszać rolką myszy. Z przyciśniętym prawym przyciskiem myszy możemy mapę przesuwać. Z przyciśniętym lewym przyciskiem myszy możemy z mapy wyciąć różowym prostokątem fragment jaki chcemy pobrać.Uwaga JOSM nie pozwoli pobrać większego obszaru jak ok. 30x30 km, bo paczka danych byłaby za duża. Wystarczy zaznaczyć prostokąt o boku kilkuset metrów, a jeśli w tracie mapowania okaże się, że potrzeba nam większego obszaru możemy dociągnąć go używając tej samej kolejności przycisków. Następnie wybieramy zdjęcie lotnicze na którym chcemy rysować. Ponieważ zdjęcia posiadają pewien błąd sklejania arkuszy (tzw.niedokładna kalibracja) ustalono, że rysujemy głównie na podkładzie rządowym (GUGiK) z portalu geoportal.gov.pl .W tym celu wybieramy tzw WMS z listy .Sprawdzamy przez pasek na górze PODKŁADY MAPY czy jest na liście Geoportal2:Ortofotomapa i jęsli jest klikamy w nią. Jeśli brak, to dodajemy WMS do listy poprzez pasek górny: EDYCJA +USTAWIENIA .W oknie jakie wyskoczy na jego lewej krawędzi klikamy w zieloną ikonę z napisem WMS/TMS po czym w górnej części nowego okna wyszukujemy Geoportal2:Ortofotomapa. Zaznaczamy go a następnie w środku okna naciskamy przycisk AKTYWUJ aby adres WMS pojawił się w dolnej części okna, które zawiera listę aktywowanych WMS-ów i zatwierdzamy przez OK. Ponownie w pasku górnym klikamy myszką PODKŁADY MAPY, gdzie już powinien być widoczny podkład Geoportal2:Ortofotomapa i klikamy na niego. Lista zamknie się automatycznie i po kilku sekundach pojawi nam się zdjęcie lotnicze rejonu jaki wybraliśmy. Zdjęcie można powiększać i zmniejszać kółkiem myszy. Jeśli obiekty jakie chcemy narysować są poza pobranym wycinkiem czyli są zasłonięte ciemną półprzezroczystą kurtyną, to używając kółka do powiększania, zaś prawego przycisku myszy do przesuwania mapy a lewego przycisku do zaznaczenia części do ściągnięcia, dociągamy ten fragment tak samo jak za pierwszym razem czyli PLIK+ POBiERZ Z OSM (można krócej naciskając na górnym pasku narzędziowym przycisk z zieloną strzałką w dół) po czym POBIERZ. Pobieramy zaznaczony na różowo fragment. Jeśli w oknie głównym źle się nam zaznaczył fragment do pobrania, to w oknie które wyskoczy mamy możliwość ponownego zaznaczenia różowego prostokąta czyli fragmentu mapy do pobrania.Zamiast przyciskać myszką przycisk POBIERZ można zatwierdzić poprzez ENTER na klawiaturze. To zaleta JOSMa, że do wielu funkcji mamy dostęp na kilka sposobów np.można pobierać fragment mapy z pomocą skrótu za pomocą jednoczesnego wciśnięcia Ctrl+Shift+Strzałka w dół. Uwaga. Podczas zaznaczania obszaru mapy do ściągnięcia gdy jesteśmy w oknie głównym można zahaczyć myszką już wrysowane obiekty i je niechcący przesunąć lub zniekształcić. W takim przypadku możemy cofnąć poprzez EDYCJA +COFNIJ (albo przez żółtą ikonę na górnym pasku narzędziowym ze strzałką i etykietą COFNIJ). Tym przyciskiem można cofać krok po kroku wszystkie wprowadzane kolejno zmiany. Wszystkie nasze błędne elementy na mapie nie są dodane do bazy (serwera OSM) do czasu ich wysłania za pomocą PLIK+WYŚLIJ DANE (lub krócej przez przycisk "WYSYŁA WSZYSTKIE....", albo też widocznym koło tego przycisku skrótem klawiaturowym. Zatem jeśli wrysujemy budynek (prostokąt) to możemy go wielokrotnie formować np. przesuwając jedną ze ścian, obracając cały budynek, dodając do niego wystające fragmenty itd i zanim go nie wyślemy tych często nieudolnych operacji nikt nie zobaczy.

Wysyłamy dopiero gdy budynek będzie pasował do zdjęcia. Tu przydatna funkcja; aby budynek miał ściany pod kątem 90 stopni (równy prostokąt ) możemy zaznaczyć myszką jego obrys i użyć klawisza Q, który budynek wyprostuje.

Rysujemy pierwszy budynek:

Ustawiamy widok okna głównego. Okno składa się z 3 części i górnych pasków. Środkowe okno jest największe i służy do rysowania. Z lewej strony jest wąski panel przypominający pionowy pasek narzędziowy. Ten panel może być stale widoczny a można w Ustawieniach sprawić, że będzie się chował i pojawiał dopiero po najechaniu myszką na lewą krawędź monitora.Ten panel nie jest potrzebny zaawansowanym maperom, którzy zamiast niego używają skrótów klawiaturowych, więc można go schować aby nie przesłaniał mapy. Początkujący będzie używał głównie dwóch najwyższych ikon .Ponieważ na pasku nie mieszczą się wszystkie ikony możemy go skonfigurować indywidualnie wyrzucając niepotrzebne lub on sam przesuwa ikony w pionie (chowając część z nich) co bywa niezrozumiałe dla nowicjuszy. W celu uproszczenia tłumaczeń sprawdźmy czy aby nie jesteśmy w rozbudowanym interfejsie eksperckim. JOSM po instalacji powinien być w trybie prostym (dla początkujących) ale lepiej sprawdźmy poprzez EDYCJA +USTAWIENIA .W oknie, które wyskoczy w jego lewym dolnym rogu opcja TRYB EKSPERCKI ma być bez ptaszka (odznaczona) i zatwierdzamy OK.

Lewy pasek jest konfigurowalny, a co wielu zaskakuje składa się z dwóch konfigurowalnych części W górze paska są ikony decydujące o tym jaką funkcję dostanie kursor myszy (np.rysowanie, wskazywanie czyli zaznaczanie obiektów, kasowanie itd) W dole paska są ikony ,które służą do konfigurowania do czego ma służyć pasek jaki będzie się pojawiał z prawej strony ekranu. Początkujący musi się nauczyć jak zmieniać tryby pracy poprzez klikanie w górne ikony lewego paska ale szybko zaniecha tego, bo te tryby można przełączać klawiszami klawiatury. Jak pisałem na lewym pasku brakuje miejsca na wszystkie ikony toteż zostawimy sobie te najważniejsze aby nam się nie chowały a były stale widoczne.Można tam ustawić 10 ikon ale nam wystarczy połowa. W tym celu w połowie paska jest ikona z dwoma strzałkami w prawo(nie mylić z taką samą ikona na samym dole paska) . Po jej kliknięciu mamy wybór ikon i zaznaczmy ptaszkami RYSUJ +ZAZNACZ +TRYB KASOWANIA + jak ktoś nie ma myszki z rolką to POWIĘKSZ.

Na samym dole paska jest ikona z dwoma strzałkami która służy do ustawiania ikon na dolnej połowie tego paska. Ilość ikon w dolnej połowie będzie zależeć od tego czy doinstalujemy sobie rozmaite wtyczki do JOSMA. Ikony jakie są tam dodane rprzy instalacji JOSMA służą do ustawienia tego co będziemy widzieć w pasku na prawej krawędzi ekranu. Ten pasek jest dość szeroki (ok 25% ekranu i można przeciągać myszką jego szerokość).Ponieważ jest tak szeroki to często nazywa się go prawym panelem a nie paskiem. Składa się on z kilku małych okienek ustawionych jedno na drugim, w których pokazywać się będą istotne informacje w trakcie rysowania. W zasadzie początkujący nie musi tam zaglądać i panel można schować aby środkowe okno służące do rysowania było jak największe. Lewy pasek i prawy panel można chować klawiszem "Tab" (i ujawniać). Dla informacji podam pobieżnie jakie informacje mogą się pokazywać w prawym panelu. Można tam ujrzeć autora obiektu jaki już jest wrysowany na mapie. Początkujący będzie zainteresowany głownie okienkiem z tagami jakie są na obiekcie. Przykładowo jeśli zaznaczymy budynek to zobaczymy czy ma on tylko tag ogólny building=yes czy też ma więcej tagów np ilość pięter , przeznaczenie itd. W ten sposób wiemy czy warto coś do obiektu dodać oraz czy wprowadzone informacje (tagi) są zgodne z waszą wiedzą , bo może się zdarzyć, że ktoś np. źle otagował funkcje budynku lub ta się w międzyczasie zmieniła i czas ją otagować aktualnym tagiem. Ta część prawego panelu (okienko) ma tytuł Znaczniki/Członkowie i zwykle znajduje się pod okienkiem z tytułem WARSTWY. W okienku WARSTWY powinniśmy mieć co najmniej 2 warstwy. Jedna nazywa się "Warstwa danych 1" i zawiera dane jakie ściągnęliśmy wraz z tym co dorysowaliśmy lub poprawiliśmy kształt tych obiektów które ściągnęliśmy. Druga warstwa to nazwa zdjęcia lotniczego.W naszym przypadku to Geoportal2:Ortofotomapa (aerial image).Gdybyśmy dodali więcej zdjęć lotniczych z innych źródeł to warstw mielibyśmy więcej i widok w oknie głównym zależałby od tego jaką warstwę w tym małym okienku zaznaczylibyśmy. Gdy jest wiele warstw to ważna jest konieczność umieszczenia ich na liście, bo od tego zależy co zobaczymy w oknie głównym.Możemy też ustawić przezroczystość niektórych warstw aby widzieć kilka naraz itd. W naszym przypadku mamy u góry "Warstwa danych 1", a niżej Geoportal2:ortofoto. Z lewej strony nazw warstw muszą być widoczne ciemne kropki, a dodatkowo przy "Warstwie danych 1" ma być widoczny ptaszek. Gdy tak już mamy, to rysujemy pierwszy budynek. U góry lewego paska klikamy ikonę "Tworzenie węzłów i linii) Ikona przedstawia linię, W ten tryb można wchodzić też klawiaturą zamiast myszki, poprzez wciśnięcie klawisza "A" Kursor myszki zamieni się w pionowy krzyżyk którym klikamy w jeden z narożników budynku, po czym powtarzamy tę czynność na każdym z 4 narożników.Musimy kończąc obrys trafić w pierwszy narożnik, a pomaga nam w tym magnetyzm przyciągający kreślone punkty do siebie. Aby rysować w miarę dokładnie należy ustawić powiększenie na odpowiednie. Przykładowo jeśli na podziałce metrycznej w górnym lewym rogu okna jest miarka 10 m to już daje się ładnie rysować. Początkujący może sobie powiększyć np do 5 m na skali, a przy rysowaniu jakiś mniejszych obiektów np. garaży na ok. 2,5 m Mamy już budynek i jeśli jest podświetlony (zaznaczony) to naciskamy klawisz Q aby JOSM zrobił idealny prostokąt. Jeśli przypadkowo budynek nam się odznaczył przełączmy się w tryb zaznaczania poprzez kliknięcie na lewym pasku w najwyższą ikonę z etykietą "zaznaczanie, przesuwanie...." albo szybciej klawiszem "S" Kursor zamieni się wtedy w strzałeczkę, którą można zaznaczyć obrys budynku, po czym wyprostować go klawiszem Q. Mamy już obrys budynku zaprezentowany za pomocą cienkiej szarej linii i pora na dodanie do niej tagu. Obrys musi być zaznaczony czyli podświetlony typowo na czerwony kolor. W prawym panelu bocznym (jeśli się schował to wywołujemy go klawiszem Tab lub myszką WIDOK+PRZEŁĄCZ PANEL DIALOGOWY) pod od okienkiem "Znaczniki/Członkowie" naciskamy przycisk DODAJ ( lub z klawiatury łącznie Alt +A). Wyskoczy okienko dodawania tagów. Uwaga jeśli obiekt nie jest zaznaczony to okienko nie wyskoczy. Są tam dwa pola, w jednym wpisujemy klucz czyli building, a w drugim wartość czyli yes. Można też wybrać z listy jeśli tagujemy jakiś skomplikowany tag a nie pamiętamy dokładnie pisowni Gdy wpisujemy ręcznie, JOSM podpowiada pisownię tagu już po wprowadzeniu pierwszych liter. Pod oboma polami dla klucza i wartości jest jeszcze lista ostatnio używanych tagów co też przyśpiesza mapowanie, bo jednym kliknięciem wprowadzamy parę tagów. Zatwierdzamy myszką OK lub klawiaturą ENTER. Mamy już otagowany obrys czyli prawidłowo narysowaliśmy budynek i możemy go wysłać myszką PLIK +WYŚLIJ DANE. Możemy też poczekać z wysyłaniem aż wrysujemy więcej obiektów i wysłać je hurtem. Podczas wysyłania wyskoczy nam okienko z dwoma polami do wypełnienia.Wypełniamy krótki opis co narysowaliśmy lub poprawiliśmy Np budynek w miejscowości Kozia Wólka. Wysyłanie trwa kilka sekund a jak zestaw zmian (changeset) duży to kilkanaście sekund.

#Przechodzimy na stronę www.osm.org i czekamy zwykle około minuty na pojawienie się budynku na mapie. Czekam już kwadrans a budynku nie widać .Dlaczego? Mapa ma wiele zoomów (kilkanaście),. Budynki są wizualizowane (renderowane) na zoomach od 13 do 19 . Każdy zoom to inna mapa składająca się z puzzli obrazków o wymiarach 256x256 pikseli . Serwer musi na nowo wyrysować obrazki (kafelki) te które zmieniliśmy i zrobić to dla każdego zooma oddzielnie. Robi to w zależności od obciążenia serwera raz krócej a raz dłużej od kilkunastu sekund do kilkunastu minut. Są metody poproszenia serwera aby fragment jaki nas interesuje wrysował szybciej. Najszybciej wykreśla kafle z poziomów 14 i 15 zooma zwykle poniżej minuty. Jednak możemy nie zobaczyć nowych kafli mimo, że są już wygenerowane. Dzieje się tak ponieważ naszą przeglądarka www ściągnęliśmy mapę zanim wrysowaliśmy nasz budynek.Przeglądarka przechowuje w swojej pamięci stare kafle nawet kilka dni jeśli tak w kodzie obrazka ustawiono (ważność aktualizacji). Zatem nowego obrazka nie zobaczymy bez odświeżania widoku ekranu zwykle klawiszem F5. Dodatkowo odświeżać trzeba każdego zooma oddzielnie, bo to inne obrazki.Jeśli odświeżymy tylko jednego zooma lub jeśli on wcześniej nie pobierał obrazków, to efekt jest komiczny, bo ze zmianą zooma obiekt na ma[ie to pojawia się to znika, co bardzo zaskakuje nowicjuszy, którzy nie rozumieją co zrobili źle. Pewne drobne obiekty jaka np budynki nie są renderowane na niskich zoomach np 8-12. To jeden z powodów ze te zoomy nie są generowane codziennie bo kontynentów czy wielkich lasów nie maluje się codziennie ma to odciążyć serwer bo nierysowania głupiej kreski oznaczałoby przeliczenie wszystkich obiektów w skali województwa .Jednak jeśli komuś zależy na wygenerowaniu na nowo niskiego zooma np 12-tego, to może modyfikując adres wycinka mapy o słowo dirty poprosić o przyśpieszenie. Informacja jak to robić jest na polskim forum. Numer zooma jest zwykle widoczny w adresie wycinka który się zmienia wraz z przesuwaniem mapy.Zatem zoomy 13-16 renderują się zwykle nie dłużej kilka minut .Trochę dłużej zoom 17 i 18 (brak reguły). Zaś użyteczne zoomy 10-12 z reguły wymagają wielu dni lub prośby o skrócenie czasu do kilku minut. Mapa na serwerze polskim www.osmapa.pl (styl bardziej topograficzny) odświeża się co kilka dni, ale i na niej działa polecenie dirty (odśwież pobrudzone kafle)

Jeśli w trakcie wysyłania pojawi nam się ostrzeżenie to należy przeanalizować te podpowiedzi czy czasem czegoś nie zepsuliśmy np nasz obrys budynku nie stanowi zamokniętego obwodu.

Zawsze można zapytać bardziej doświadczonych czy to an forum czy wysyłając indywidualną wiadomość.Dlatego najlepiej wysyłać małe zestawy zmiaa(changesety) np pojedyncze obiekty bo jeśli coś pójdzie nie tak można zrezygnować z wysyłania, zamknąć program i spróbować ponownie wrysować.

#Czego nie robić? Nowy user zwykle najpierw rysuje a potem myśli lub sprawdza na wiki czy dobrze zrobił. Dlatego zanim się zrozumie podstawy lepiej nie dotykać cudzych obiektów które wydają się źle wrysowane, bo to może być pozór. Lepiej wrysować coś czego dotąd nie było na mapie, bo jak zrobimy źle to albo inni poprawią albo skasują a nie ochrzanią że zepsuliśmy czyjąś pracę. Jeśli coś nam się skasowało a nie wiemy co i nie umiemy przywrócić to lepiej tego changeseta nie wysyłać zamykając program. Jeśli już wysłaliśmy a mamy podejrzenie, że namieszaliśmy warto komuś powiedzieć aby przeglądnął nasze zmiany. Częsty błąd jaki robią nowi to zahaczanie myszą i przeciąganie cudzych danych. Dzieje się tak ponieważ w Potlachu i w JOSM przeciąganie mapy odbywa się innymi klawiszami myszki stąd po migracji na JOSMa pozostają złe stare przyzwyczajenia.Zakazane jest kasowanie cudzych danych i wrysowywanie na nowo, albowiem każdy obiekt ma swoją historie (w tym autora) i mogłoby dochodzić do nadużyć. Gdy nie znamy tagu i nie możemy przez to czegoś co znamy narysować lepiej jest napisać w tym miejscu notatkę przez www.osm.org to wrysują inni lub podpowiedzą jakim tagiem oznaczyć. Lepiej o to zapytać na forum w dziale dla początkujących.Unikamy grzebania przy kolei, relacjach np granicach jednostek administracyjnych, transporcie publicznym, głównych drogach.Należy pamiętać że każda krzyżująca się droga w tym i chodnik musi mieć wspólny węzeł z drogą, którą przecina. Każda nowa droga czy to leśna czy to chodnik, musi choć jednym końcem stykać się z inną. Najcenniejsze dane płynące od nowych userów to nazwy POI czyli rozmaitych sklepów i urzędów, bo tych danych nie widać na zdjęciach lotniczych. Gdy nie znamy tagów jakimi dana placówka powinna być oznaczona to wystarczy napisać czym ona jest w nazwie poprzez tag np name =Sklep rybny, to inni otagują Przy POI najważniejsze są nazwy np. nazwa apteki. Nazwę można dodawać do punktu na środku budynku lub do jego obrysu.

Brakuje jeszcze wielu budynków więc polecam doinstalować do JOSM wtyczkę buildings_tools, która znacznie przyspiesza ich rysowanie EDYCJA+USTAWIENIA+Konfiguracja Dostępnych Wtyczek+ptaszek przy buildings_tools +Aktualizuj listę +OK Podstawowe operacje na obiektach podam w nowej lekcji

Addressing

Posted by EdLoach on 15 January 2015 in English (English)

I'm writing this entry because what began as typing a comment on this diary entry started getting a bit long.

Addressing is a lot of work. Not just the initial collection, but then you get into the whole "map gardening" discussion - maintaining what has already been mapped as opposed to (or perhaps as well as) mapping new stuff. Locally we've started watching local authority planning decisions and using the relatively new notes feature to record where needs surveying to see if and when things change. But we've been collecting addresses for about 5 years, and weren't doing this at the start. Only today in a discussion about non-shop laundrys (for hotels and restaurants) I checked a couple I had mapped and found one got planning permission a year or two back to be replaced by a block of flats (we missed that one). So another re-survey needed. And only this morning I was adding some new builds I finally got around to re-surveying at the weekend that had been previously added as construction areas a couple of years ago.

I now use OsmAnd and always love it when it can direct me to an address rather than a road, which is why I want to get local addresses as complete as I can, though I started collecting addresses before I could use the data. Initially it was when collecting my step-daughters from my friends' houses in the dark I wanted to be able to check OSM before setting out to see what end of, and which side of, the street to find them. It took a long time to join all those little random patches of addresses together.

Addresses are the places people want to go; roads are the way they get there. OSM needs both. I think it will take time, but as tools evolve and we continue to grow hopefully the pace will also increase. I think Robert Barr said during his 2013 State of the Map presentation that at the then level of address coverage it would take another 200 years to finish collecting UK addresses. I hope it is quicker than that.

Mapping public transport routes (and walking routes)

Posted by Polyglot on 15 January 2015 in English (English)

People sometimes ask me: why add all these route relations to Openstreetmap, when De Lijn already has them as shape files?

For one thing, De Lijn cannot share them with us. A good example is the following:

Line sketch on Overpass for De Lijn 91

If you click through to one of the other lines, change the url so it has &style=wuppertal once again at the end. Also keep in mind not each and every line is already mapped, although we're doing quite well in Oost-Vlaanderen.

Another example is a map I rendered where I'm combining the PT network (pink on the background), the walking nodes network (orange) and the route I wanted to talk about:

Pad_van_Ad_op_OSM.png

Only, say 10 years ago, creating such a map would have been an impossible endeavour. It's important for the explanation on this site:

Ad's Path (Pad van Ad)

To be able to show where the bus stops are and the walking node numbers are used in the directions, but not exactly used the way they were meant to be used... only to help point people in the right direction, instead of following them from node to node.

Incidentally you'll have to have a look at the Dutch version of the article to see the map used. The English version uses Openstreetmap too, but in a more dynamic way.

Jo

Location: Statieplein, Aalst, East Flanders, Flanders, 9300, Belgium

Steve's Answers

Posted by Zverik on 15 January 2015 in English (English)

Two weeks ago Steve Coast held an AmA (Ask Me Anything) on Reddit. I've selected and rearranged some of his answers for this post, since he rarely expresses his point of view on lists or anywhere else.

Also, he agreed to participate in next week's Russian OSM Radio (in English, of course). You can submit your questions during the broadcast (22nd of January, 20:00-21:00 UTC) on #osm-ru IRC channel.

mr_gila: What inspired you to start up OSM?

There's a few different answers to that question. On one level, it was just kind of obvious. Back then, in 2004, Wikipedia was hot new technology and the wiki idea in general was spreading. Why not apply it to maps?

On another level, I had an old laptop with Debian Linux on it and a USB GPS device. I tried to use some mapping software but there were no maps. So why not make them?

On another level, the maps that were available in the UK and Europe tended to be very proprietary and expensive. So why not open them up?

On another level, I was young and naive.

Let's not forget though that OSM is now many, many people from all over the world. It wouldn't have worked if I hadn't convinced a lot of people to join in and help.

mapsandmapsandmaps: How did you find your time studying at UCL, and how much of an impact do you think this lead into you founding OSM? Does it feel strange that it has become a big topic of academic research with people like Muki Haklay writing papers about it?

UCL. I was working in a couple of PhD research labs and not paying much attention to studies. That mean I had the time and resources (computers with direct access to the internet, no NAT!) to go do OSM and other things.

Muki was in one of those research labs (as was Paul Torrens, Martin Dodge, Sean Gorman and others), so it's not entirely strange.

ManAboutCouch: Half-jokingly, how has OSM managed to get this far without a properly defined Polygon feature type?

OSM has succeeded, I think and in part, precisely because the data model (and other things) are/is so simple. When I started it, there were various calls for OSM to use all kinds of complicated schemas (like WFS). You'd blow your brains out just reading the specification. OSM to me in many ways was a people problem not a technology problem, and it's easier to fit the technology to the people (e.g. OSMs simple models) than it is to convince people to go use WFS.

NorbitGorbit: If you had to redo the map project from scratch, what sort of system would you use or design to handle crowdsourcing map data?

I think I'd pretty much do it the same with some tweaks.

I'm trying to be careful to assign credit. The addition of change sets and relations for example. I had similar ideas but I didn't implement those, and they're critical.

I think exploring tags beyond just keys and values, since we hack in third values by doing things like "addr:housenumber=42" for example.

Beyond the data model itself, waze really nailed some aspects of crowd sourcing. The human element of getting people to contribute certain things.

dv7d: Do you map? What do you like to map the most?

Yes I still map under a variety of usernames. I've been attacking addressing to get a feel for the complexity of it. I used to spend a lot of time cleaning up TIGER data. Map roulette is a good way to find random things to fix in the map: http://maproulette.org

GregZorz: What would you say to someone responding that your use of multiple accounts waters down ability to check authenticity/reliability of edits?

i'd say in the general case you're right but as the founder I've had satirical fake blogs set up about me, people follow me and other internet weirdness. So I take a degree of anonymity.

ManAboutCouch: Hi Steve, you're on record saying that you think the next big challenge for OSM is address data. Given the myriad of address systems in use across the globe, and how this is often perceived as 'less fun' than adding other features to the map, how do you see this challenge being met?

Frankly it's hard to see it happen within OSM any time soon. Addressing requires some bold moves. For example, only show roads on the OSM website which have addresses. That would instantly make the world go blank, and create a lot of pressure to add address data, similar to how OSM was 5-7 years ago but with more people and resources. That kind of bold move is unfortunately hard to make happen these days.

edparsons: Looking forward to the book, but to preempt it - Are there any decisions you made in the early days you now regret ?

I'll split this in to two. Mistakes and regrets.

Mistakes abound. OSM could have had an exit like waze. Segments (a data model we had prior to ways) diverted energy away. Trying to run mapping parties by telling people where or what to map rather than letting them self-select. Calling it OpenStreetMap when it's much more than streets.

Defining "mistake" would take too long, but we should note that many of these things are only mistakes when viewed under a certain light. Mistakes of some kind are inevitable when doing something new. I'm happy making mistakes because it means I'm learning something. What I discovered is that this doesn't apply to most people, for whom mistakes or even trying something which has a chance of becoming a mistake is... not something you do.

Which brings me to my only regret: Giving up too much power. I thought that everyone in the world thinks like I do, and would also give up power and try new things like I did. That for the most part simply didn't happen. It's worked out very well, and the people are great, and OSM hums along... but the days of taking big bets and risks is over. That drives me nuts, since there's so much more out there to do with open mapping than just making the map slightly better every year and running another conference. For example, addressing.

We've done very well, as you know. We blazed a trail for others to follow too. I just have a much higher set of ambitions, including OSM being "done" by now (which would include addressing, of course).

dalek2point3: Steve -- are you saying that you wished that OSM had gone down the route of for-profit crowd sourcing a la Waze, rather than non profit a la Wikipedia? Have you thought about these two modes and pros and cons of each?

That's why I mentioned "certain light" above, there are tradeoffs here. Being able to monetize would speed things up. It doesn't have to be all or nothing, open or closed. You can make data open after two years, or something.

The downside is you don't get the same unexpected use cases like the Humanitarian OSM Team going and saving the day in Haiti.

GregZorz: Forget mental regrets... looking back 10 years, is there a physical item(s), or data from a specific trip, you wish you you kept/saved/rescued?

I tend to throw things away. I remember the anecdote that when Jobs went back to Apple in '97 they had an Apple Museum with all the old computers and stuff in it. He closed it down. Or as I think Gates said, he doesn't spend a lot of time looking in the rear-view mirror.

I find those items like mapping t-shirts, paper maps, conference pens, old GPS units tie me to a past that is gone anyway. I'm much more interested in the future.

smellsliketuna: Do you get a lot of people pitching you on ways to leverage your previous mapping project, for for-profit ventures? It would seem to be a logical choice, given your knowledge and experience.

Yes - I'm on a few different advisory boards now for example. Notably Auth0 and ParkNav, the others are stealth.

mapsandmapsandmaps: What's your opinion on the open/proprietary software situation in the mapping/GIS industry and do you think open tools and data will eventually take over?

I don't think open software will take over because it's always playing catch up and very rarely customer-focused or original. As an example, select a group of numbers in Excel and it takes two clicks to color the cells by value. That is, green for low numbers through orange and red. A simple visualization that's very valuable that I use all the time.

Go try that in libre/open office, apple numbers or google docs. It's essentially impossible by comparison. Everyone tries to copy Excel (and ESRI and so on) but they always end up copying the wrong thing. See my talk and the part about Dubai copying New York: https://www.youtube.com/watch?v=v2UqGUa2Tgk

alexandreleroux: Do you see Google ever moving to OSM for Google Maps/Earth data? Other major players have done it -- at least partially (Microsoft, Apple, MapQuest, Esri).

Google people have been super supportive of OSM including funding our conference and so on. I think OSM just moves too slowly for what they're trying to achieve, and that's fine. The world can support more than one map or one ideology.

I think it would be hard for Google for a couple of reasons. First is the investment. Who wants to be the guy to write off billions of dollars? Second, the map isn't actually good enough yet for them, and they're not done yet. They're trying to get cars to drive themselves which in part requires great maps, and they're not there yet.

Will it ever happen? Eventually. I think it depends how long Google (and OSM) lasts, which depends on them (G) finding more than one business model, which enters in to the realm of speculation.

Think about it like this: Would you bet people wouldn't use wikipedia? In the end, if OSM is good enough at zero price, why wouldn't you use it?

alexandreleroux: I heard lots of folk in the geospatial community claiming that it's OSM's ODbL license that reduces OSM data reuses.

The ODbL is a convenient thing to blame for not using OSM. I haven't found a use case yet where it wasn't really about something else, like a business decision. For example, some don't want to contribute addressing back to OSM and so "the license is bad". It's like saying wikipedia's license is "bad" because I have to credit wikipedia when I use it.

Is the license perfect? Absolutely not. But we're breaking new ground here. There isn't another large open data project close to the scope and size. Could we go public domain? Yes, but then it's an open question as to whether it would succeed without incentives to contribute anything to the pot. Hence discussion of Linux vs. BSD.

smellsliketuna: What future projects are you looking to get involved in?

I think there's a lot out there in the world that can be fixed. Search can be a lot better as an example. There are a lot of closed databases in the world that could be freed up. It feels like local businesses should have better services to help them with their online presence.

Then there are simple things. I'm noodling with this: http://www.my-evangelist.com

(Ed.) A pitch from another reddit post:

It feels like companies and startups need evangelists more than ever, but they're hard to find and retain. Why not contract that?

I've been an evangelist and hired them in the past. It's hard and expensive. Then when you have an evangelist, you have to pay a bunch of money to fly them around to conferences. They burn out. And then, when you go to a conference, most of the people manning booths aren't super excited or inviting.

So I figured, why not offer evangelism as a service? Help man your booth, plan great talks, run and attend meetups, help with online evangelism. Maybe you just want to know what's going on at conferences.

It's not a replacement if you want a full-time person who truly believes in your product, but it's a way to fill out your team or hire someone to do a conference for you here or there, far cheaper than hiring someone.

dv7d: How does the future of OSM look like?

GeoGlobalDomination!

Every day that goes by makes it harder to justify not using OSM in some way, because the map keeps getting better and the price is staying the same. I've said enough about addressing elsewhere here already, but it's the missing piece.

HOT 2014 Contribution Review: What's Been Done and What's Next

Posted by emirhartato on 15 January 2015 in English (English)

2014 is one of hectic year for me with HOT. Things are going well in Indonesia with Scenario Development and Contingency Planning (SD4CP) and University Roadshow with Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR). Within this year, there are more than thousand people exposed with OpenStreetMap, QGIS, and InaSAFE

These are just some highlights for the project I've done:

  1. Updates about HOT in Indonesia
  2. OSM Training fro Flood risk mapping in Malawi
  3. Fieldwork in Nsanje District Malawi
  4. MissingMaps Jakarta
  5. OSM Training of Trainers in Philippines

I also involved with some training group within HOT, mostly for Training Working Group as I've done a lot of training, module creation, including translation of training materials. For people who wants or interested about OSM training, I encourage you to join this working group.

I would've never done so much things without the help of HOT community, including my co-workers in Indonesia. So I would like to thank them :)

Now 2015 is here. There are things I would like to see more with HOT community as it's getting better in terms of numbers of volunteers, governance, support, and also recognition. I would like to see more activation, more activities, growing more network and partnership with other organizations, and improving more tools to make humanitarian mapping easier.

My contribution for this year maybe won't be huge as the past three years. Some people might already know that I'm going back to school. My work experiences within HOT in Indonesia and some part of the world has brought me to a full scholarships program from New Zealand Aid for Master of Geographic Information Science (MGIS) in University of Canterbury, Christchurch.

I'm so excited and a bit nervous for going back to school, and I'll live in Christchurch for 2 years. I hope I can meet HOT and OSM community there so maybe I could share some of experiences or maybe ideas. Without my presence, however, HOT still continuing the project in Indonesia with the rest of the team that I fully trusted. And I hope, I still can give support remotely, not just for Indonesia, but also rest of the world.

解体していた

Posted by jo3fdi on 15 January 2015 in Japanese (日本語)

先日の日記エントリで旧長浜市役所の建物が現状のままと書きましたが、昨日所用で出掛けた折に通りかかったら、解体工事していました。解体込みの移転工事だったようで。

あと新庁舎に電気自動車等充電器が設置されていますが、これはガソリンスタンド等になるのかな? http://www.city.nagahama.shiga.jp/index.cfm/7,39051,47,444,html 昨日通った時は一台充電していました。

長浜駅前の平和堂長浜店(長浜ショッパーズスクエア)は駅東口駐車場に新築中のフレンドマート長浜店に移転名称変更します。これに伴い長浜駅のペデストリアンデッキがフレンドマート長浜店に直行できるようになります。また現在の平和堂長浜店跡は今後再開発予定とのこと。

Casas de sucos

Posted by pizzaiolo on 15 January 2015 in English (English)

English below

No Rio de Janeiro (e talvez noutras cidades do mundo), existem lanchonetes especificamente voltadas para sucos, as chamadas casas de sucos. Me pergunto como seria a melhor forma de marcar no OSM estabelecimentos deste tipo. Talvez amenity=fast_food e cuisine=juice?

Alguém tem alguma ideia a respeito?


In Rio de Janeiro (and perhaps other cities worldwide), there are snack bars specifically focused on juices, known as "casas de sucos" (lit.: juice houses). I wonder what would be the best way to tag such establishments on OSM. Perhaps amenity=fast_food and cuisine=juice?

Anyone has thoughts on this?

Mapillary

Posted by Polyglot on 14 January 2015 in English (English)

I attended a meeting of the Peruvian community on Saturday. Somebody showed us the capabilities of Mapillary. Of course, I'm hooked already.

Soon the parts of the city and surroudings I frequently visit will be visible on Mapillary.

I've been waiting for a long time for a way to link back to pictures I took during my surveys. Wikimedia Commons is no good for this, all the worthwhile pictures I uploaded there got nominated for deletion. So I gave up on them.

Mapillary looks promising. If it were up to me they'd get a dedicated tag all for themselves:

mapillary=z0PmxYaUUDIzLYZSVLncsQ

But I also gave up on the voting process on the wiki. Even if a vote's result are positive, that doesn't mean or guarantee that that scheme will be rendered by the powers that be (yes, I'm talking about the 'new' public transport scheme).

So I'll probably simply start using that tag and be done with it.

Jo

Location: Ridderbuurt, Leuven, Flemish Brabant, Flanders, 3000, Belgium

Battlegrid update

Posted by mvexel on 14 January 2015 in English (English)

Hi folks,

The Battlegrid had been down for a while and I have had no time to look at it really. Until today! The Battlegrid is back up. And it now compares with the latest TIGER 2014 data, so bright cells should more often be a treasure trove for real problems.

battlegrid

If this is the first you hear about the Battlegrid, read much more about it in the original announcement blog post.

What are you waiting for!? Fix some cells, head over to battlegrid.us!

Unifier notation cars de l'ain

Posted by FrankVD on 14 January 2015 in French (Français)

name

Ligne XXX: From - To/ToBis/ToTer

ref

Car Ain XXX

Mapeando la ciudad de Trelew. Argentina.

Posted by GeoGen on 14 January 2015 in Spanish (Español)

Hola a todos. Hace sólo cinco días que pertenezco a tan noble comunidad cartográfica. Podría decirse que aquí encontré "mi lugar en el mundo..." Como primer aporte he decidido evaluar, mapear y cartografiar mi ciudad natal y donde aún sigo residiendo. Trelew tiene un buen trabajo previo en OSM, pero le faltan unos cuantos detalles que hacen a la exactitud del mapa y que intentaré completarlo en lo venidero. ¿Herramientas?: Una bicicleta, papel y lápiz y conocimiento previo sobre el terreno. Por lo pronto, he comenzado relevando desde el sector N de la ciudad, recorriendo uno de los barrios populares de esta localidad, el denominado "Don Bosco". Estimo que en un par de meses podré cubrir todo el ejido urbano de la localidad.

Como soy nuevo en esto, recibo gustoso consejos y observaciones.

saludos comunidad! Sigamos en esto tan espectacular que es la Cartografía.

Location: Etchepare, Las Margaritas, Trelew, Departamento Rawson, Chubut, 9100, Argentina

The order/thinking/philosphy/system of OSM tags?

Posted by Warin61 on 14 January 2015 in English (English)

I'm a bit confused by the highest level tags... what is the thinking behind them? Probably this has grown without too much coordination, but it is leading to a mess.

Should there not be some order/thinking/philosophy to them?

For example

highway= .. is tagging a thing.

amenity= is tagging a function/service.

Would it not be best to adopt one order/thinking/philosophy/system and stick to it? I think the present tags have evolved from different points of view and would be best reorganized, but before that happens some guide lines need to be established as to the order/thinking/philosophy/system that should be used. That would help people proposing new tags .. that would fit in with the system, rather than confuse it further.

If highway= were to be tagged as a service then it would be transportation=motorway, primary_highway, railway, ferry etc.

If amenity=drinking_water were to be tagged as a thing then it could be tagged as water=blubber(,sea, river, pipe, tap, )

Thoughts? I've raised the issue on the tagging talk group too.

都是都比

Posted by asdAD123 on 13 January 2015 in Chinese (China) (‪中文(中国大陆)‬)

都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比都是都比

娜娜是逗逼

Posted by asdAD123 on 13 January 2015 in Chinese (China) (‪中文(中国大陆)‬)

娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼娜娜是逗逼

都比蓝猫

Posted by asdAD123 on 13 January 2015 in Chinese (China) (‪中文(中国大陆)‬)

都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫都比蓝猫

Digitalizando las calles de Papantla

Posted by Irk_Ley on 13 January 2015 in Spanish (Español)

Tratando de contribuir con el proyecto, y respaldado con la información recolectada por mis años como arquitecto, he decidido corregir y actualizar, en lo posible, los mapas callejeros de la ciudad de Papantla de Olarte y las pobaciones cercanas. La iglesia principal de Papantla de Olarte Espero en Dios que mi contribución sea de gran ayuda para los usuarios de OpenStreetMap.

Location: Reforma, Papantla de Olarte, Veracruz de Ignacio de la Llave, México

Stadtteilgrenzen Gallus

Posted by and! on 13 January 2015 in German (Deutsch)

Für ein Projekt im Gallus in Frakfurt am Main bin ich auf der Suche nach den genauen Stadtteilgrenzen. Wir möchten gerne die Umrisse des Viertels für einen Flyer verwenden. Das Ganze soll auf einen Flyer für eine satelittengestützte Stadtteilralley mit Kindern/Jugendlichen. Gibt es in der OSM eine Relation bzw. wie bekomme ich aus dieser Relation dann einen Track, den ich grafisch weiter verwenden kann? Vielleicht kann mir da ja jemand Bescheid geben?

Vielen Dank!

Nowy Targ

Posted by Marcin Jachymiak on 13 January 2015 in Polish (Polski)

Na początek zacznę od budynków w centrum miasta. Część już zrobiłem ale nadal jest jeszcze masę roboty. Szkoda że aktualnie nikt nad NT nie pracuje.

Older Entries | Newer Entries