OpenStreetMap

Users' diaries

Recent diary entries

ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ

Posted by Chetan_Gowda on 18 June 2017 in English (English)

thumb-2048 1

‍‍ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಂಡ ಮೇರು ನಟ, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ||ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ‍‍ಮ್ಯಾಪಿಲರಿಯ ಮೂಲಕ ಕುಂತಲ್ಲೆ ವಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ‍ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ‍ಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರನ್ನು ‍ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್‍ ‍ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಿತು. ‍

rajkumars-88th-birthday ‍ ಮ್ಯಾಪಿಲರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ‍ಮ್ಯಾಪ್ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲುಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ‍ನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ‍ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ, ಭಾಷಾಬಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡತನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಬಾಷೆಗೆ ಅದರದ್ದೆ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವುಂಟು. ಮೇಲಾಗಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ‍ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ‍ಮೊದಲನೆ ಸ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮವುಂಟು. ‍

thumb-2048 2ಹೊಸಬೆಳಕು, ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ

thumb-2048 ‍ಅವರ ೨೦೮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು ಎಂದರೆ - ಮಯೂರ, ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ.

ಬನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ. ವಂದನೆಗಳು!

Baños Ecuador

Posted by Shakemasta on 18 June 2017 in English (English)

I am only for a short visit here in Baños and I have two questions:

When I want to find the way to termas el salado from the city center it directs me over the street luiz martinez and then over the river: THERE IS NO STREET at all, unpossible to cross. How can I change this?

Second: There are soo many places not on the map, who could do a propper update?

Thanx for every answer!!

Location: Inés María, Baños de Agua Santa, Cantón Baños, Tungurahua, Ecuador

Mentoring of UniqueMappersTeam(UMT)Port Harcourt to commence a new YouthMappers chapter in Port Harcourt-5th-12th,June,2017

Posted by vicksun on 17 June 2017 in English (English)

The month of June,2017,became a busy month for me with the planning and prepartion to launch a new chapter of youthmappers in Nigeria,the UniqueMappersTeam(UMT)Port harcourt,Nigeria domicilled in University of Port harcourt,where,I work as a Principal GIS-Cartographer in the department of Geography and Environmental Management. I started with raising a team of students I intend mentoring in my field of geoinformatics,assisting to secure internship for their 6 months industrial training and spending the first and second week of june to give them leadership training to work as a team,getting them sign-up for OSM and teaching them to map with OSM and then using peer-learning to get them prepare their own training manuals. On 12th June,2017,I created a whatsapp chat group where I made some of them administrator and we were able to have 40 members who join the chat group by the same week ending 17th June.These chat group members were made up of undergraduate students,post graduate students, and some departmental staff to observe the on going development.I linked up a survey form to campaign for volunteers and amazing was the response. We proceeded to upload our training manuals on how to use OSM to map,linked them to www.learnosm.org and guide them through the essence of the chat group.We uploaded our leaders training session pictures to motivate them and then prepared them for our upcoming mapathon and inaugural the following week.

Location: ALEX OTI DRIVE, Obio/Akpor, Rivers, Nigeria

Strange Strange Data

Posted by StrangeStranger on 17 June 2017 in Russian (Русский)

Всё никак не удаётся выбраться на "свои места". То непогоды, то отсутствие попутчиков, то всё сразу и в любых количествах.

Тем временем появились данные, которые расходятся с моими наблюдениями почти месячной давности. Например, к братской могиле у ур. Серединовка мы с ребятами никаких грунтовок не замечали (а посему крутили педали по пашне, пока не спешились), а её обозначили. Что это: обводка без проверки на местности - или дорогу всё же протоптали машинами? какое состояние поверхности? Местный разворот трактора, как по мне, не даёт ещё возможности говорить о накатанной дороге, как и цветораздел на аэрофото(космо)снимке.

Надо бы проверить, и мешкать не годится.

Málaga, barrio a barrio

Posted by dcapillae on 17 June 2017 in Spanish (Español)

Estoy terminando de añadir los barrios que aún faltan por mapear en Málaga, distrito a distrito. Quedan por añadir los barrios en los distritos de Campanillas, Churriana y Puerto de la Torre.

Alan agregó en su día los barrios en los distritos Centro y Este, aunque no sé si están todos, habría que comprobarlo. Si queréis colaborar, echad antes un vistazo a la página del wiki dedicada a Málaga para saber cómo se mapean los barrios de la ciudad.

¡Gracias por vuestra colaboración!

Actualización (21/06/2017): He terminado de añadir los barrios que quedaban por mapear en Campanillas, Churriana y Puerto de la Torre. También he revisado los barrios ya mapeados en el distrito Centro y Este. A día de hoy, 21 de junio de 2017, no falta ningún barrio por mapear en Málaga.

Location: Centro Histórico, Centro, Málaga, Andalucía, España

使用OsmAndMapCreator及时更新OsmAnd地图

Posted by acette on 17 June 2017 in Chinese (China) (‪中文(中国大陆)‬)

使用 OpenStreetMap (简称为OSM)地图数据的手机应用有好些,OsmAnd 是其中比较优秀的一个。OsmAnd的地图数据每月更新一次,延后了半个月到一个多月。作为一个OSM mapper,期望能够马上看到和用到最近做出的修改,等一个月实在太久了。

OSM原始地图数据在 planet.osm 的网站可以下载到,但数据文件是全球的,非常大。从 GeoFabrik 可以下载按国家分割的数据文件。中国区的PBF格式数据是330MB。但每天重新下载一个数据包还是太大了,其实更新的数据不是很多。网站上还提供每天(planet.osm还有每小时)的变更数据包(osc文件),用 osmupdate 工具就能自动下载变更并且生成新的完整数据文件。

有了最新的 osm.pbf 数据文件,就可以使用 OsmAndMapCreator 生成 OsmAnd 可用的 OBF 格式离线地图文件了。生成的过程非常耗内存和CPU,全中国的地图在一台 Core i3-4370 CPU 的电脑上用了90分钟,需要分配 10GB 内存才够用(否则会出现 OutOfMemory 错误)。生成出来的 OBF 文件也有845MB之巨。为了缩短时间,我设置了 osmupdate-b参数,过滤出广东中部区域的数据,这样就快很多,几分钟搞定。

处理的流程如下图。实际上安装好软件,修改好配置后,每次更新就执行一个脚本,过程全自动。

Previous full map data (osm.pbf) \
               [osmupdate] --> Latest full map data (osm.pbf)
      Recent changes (osc) /           |
                            v
[OsmAnd] <------ Latest offline map (obf) <------- [OsmAndMapCreator]

步骤和脚本放在 gist:https://gist.github.com/aleung/42776348d023b689e8c337b82a3c7cd5,适用于 MacOS 和 Linix,需要自行修改文件中的目录路径。工具在Win平台也可以用,但脚本就要重新写了。

Overpass Turbo匯出資料到Level0

Posted by Supaplex on 17 June 2017 in Chinese (Taiwan) (‪中文(台灣)‬)

最近常會遇到從Overpass Turbo匯出資料到Level0的問題,無法讀取xml資料流。於是把送過去的資料變小,Level0就會正常顯示資料了。

20170520Trac__actuel__20_MAI_2017_11_02_courcelles.gpx

Posted by lucbeaupere on 16 June 2017 in French (Français)

Randonnée de Courcelle - Chasse des Molières

6,3 km - Circuit dans le quartier de Courcelles, le Chemin du Petit Aigrefoin puis montée régulière par le chemin de Ragonant jusqu'au plateau et la Chasse des Molières. Redescente vers la Gare de Courcelles par le Bois de Vaugondran

Réserve naturelle du val et coteau de saint-remy Réserve naturelle du val et coteau de saint-remy

Location: La Gambauderie, Damiette, Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Essonne, Île-de-France, France métropolitaine, 91190, France

GSoC Diary: Web Design and REST API draft

Posted by n42k on 16 June 2017 in English (English)

The first coding period of the Google Summer of Code has begun! So far, I've worked on a draft for the REST API, which you can see here, so that we can iterate on it, and 3D visualizers for OSM can start planning their implementation. I've also designed all the web pages that will be used for the 3D Model Repository, using Bootstrap, as can be seen at the end of this entry.

I have also changed how the nightlies were generated from my original proposal, which defined them as a collection of the most important models, to having all the models in the nightlies, so that you can get all files from the repository by downloading all of them. They will be in separate size-limited chunks now, to make it easier to download versus a big file.

Now that my semester is over, the pace should pick up quite a bit, with the full design of the database schema, integration of the web designs into Django and OAuth authentication planned until the end of the month.

Finally, we now have a (possibly temporary) repository on GitLab!

Screenshot of the homepage New design of the homepage, with the new alternative model panel design.

Screenshot of the user page User page design, notice the presence of the user's description, a list of their models, their latest changes to the repository, and their avatar. The pagination at the bottom was omitted.

Screenshot of the API documentation page API documentation page design.

Controllare una rete di sentieri

Posted by Cascafico on 16 June 2017 in Italian (Italiano)

A seguito dell'accordo di collaborazione tra Club Alpino Italiano e Wikimedia Italia, si cercherà di fare un po' di ordine nella rete delle relazioni sentieri CAI in modo che possa anche essere facilmente aggiornata. All'uopo è stata creata la pagina wiki OSM CAI che elenca nel dettaglio gli attributi che gli elementi escursionistici devono/possono avere.

Quello che segue è il metodo che sto applicando per il controllo delle relazioni CAI, applicato al settore 7 del Friuli Venezia Giulia. Lo strumento principale usato è overpass-turbo. L'identificativo numerico "@id" della relazione ci servirà per isolare facilmente tutti gli elementi che compongono il sentiero.

Situazione sopralluoghi

Intanto un'occhiata all'area geografica coinvolta: inquadriamo l'area che contiene i nostri sentieri ed eseguiamo questa query che evidenzia su mappa le relazioni del settore 7XX operate dal CAI che sono state etichettate con sopralluogo (survey:date=2017).

Poi ne generiamo
una lista:
@id @type name ref 1867679 relation 725 725
1867680 relation 749
[...]
7272887 relation 752
7276582 relation 746 746

Analogamente generiamo la lista delle relazioni senza survey:
@id @type name ref
126402 relation 727 727
1121382 relation 761a 761a
[...]
141593 relation 702
380612 relation sentiero C.A.I. 727 727
419017 relation 727A 727A

Non c'è molta uniformità nell'uso di "name" e "ref", ma possiamo tralasciare.

Controlli OSM

Prendiamo per esempio la prima relazione senza sopralluogo del sentiero 702 con @id=141593 e controlliamola con due utili servizi online:
- OSM Relation Analyzer per vedere eventuali interruzioni del percorso, composizione dei tratti ecc.
- Waymarked trails per vedere la simbologia utilizzata, il profilo altimetrico ed una sitesi delle etichette.

Al momento la relazione passa il test dell'OSM Relation Analyzer; con Waymarked notiamo che il simbolo (bandierina rosso-bianca con numero generata dal tag osmc:symbol=green:red:white_bar:702:black)) è corretto mentre non è attivo il collegamento al profilo altimetrico: esso non è stato generato dal servizio, poichè il percorso è a "Y" (ha più di due estremità). Non c'è molto da fare: dovremo verificare con sopralluogo o con altre fonti se ciò sia corretto nella realtà.

Eseguito il controllo prettamente geometrico del sentiero, passiamo alle altre etichette: notiamo che non ci sono quelle di "network", "from", "to" ed altre come definito dalla wiki OSM CAI.

Che fare se la relazione è spezzata

Nel caso la relazione sia incompleta o qualche mappatore ne abbia cancellato una parte, OSM Relation Analyzer evidenzia subito il problema. Prendiamo l'analisi del percorso Vertikala SPDT: ci informa che la relazione è "Split into several pieces"; clicchiamo "analyze on map" e notiamo parecchi pin ad indicarci i punti di interruzione; con JOSM "Scarica oggetto"inseriamo 7201084 ed apriamo il suo modulo: opereremo nel lungo elenco di membri (sulla sinistra quelli della relazione, sulla destra i selezionati) ed useremo i bottoni che dividono le due liste per muoverci rapidamente tra i segmenti che si spera siano già ordinati.

Pre - sopralluogo

Prima di uscire, vediamo cosa ci offre OSM come elementi escursionistici già mappati. A tal scopo usiamo una query che ci riveli quelli in prossimità percorso. Notiamo che ci sarebbero la Forca Slips, un paio di guadi e dell'acqua da bere. A questo punto controlliamo quali eventualmente aggiungere alla relazione del sentiero CAI 702 con i consueti editor OSM. Personalmente uso JOSM, che mi permette di scaricare al volo la relazione e tutti gli elementi contenuti dalla voce di menu "Scarica oggetto" e numero @id. Se volessi scaricare il risultato della query che include anche gli elementi prossimi, basterebbe esportare i dati grezzi o per JOSM della query.

Location: Borgo Brossana, Madonna delle Grazie, Cividale del Friuli, UD, Friuli Venezia Giulia, 33043, Italia

Thought experiment: What if values had no keys?

Posted by SwiftFast on 16 June 2017 in English (English)

I've been contemplating the various OSM tagging disputes and disagreements, and I thought of this: If you take 100 regular people to a park with benches, grass, trees, and some gravel paths, and ask them what they're seeing, they will probably all say "benches, grass, trees, gravel paths". There would be close to a 100% consensus and no major disputes.

So why is OSM tagging different? Our problem is that the system forces us to categorize those physical objects into abstract, artificially constructed buckets called "keys", and, naturally, this categorization is subjective and different mappers will want different schemes. Should grass be put in the "landuse" bucket, or the "natural" bucket? Wait, what if a landuse=military has grass? Maybe we should create a new bucket called "landcover" and put grass there? How do we reconcile all that with man_made? What do we do with the prexisting tags? And on and on.

Why not abandon the buckets?

Clearly, many tags do require key=value pairs. e.g. name or website. But these are usually non-physical and non disputed. In our hypothetical eutopia, a node can have both traditional tags and value-only tags. The former are usually abstract, the latter usually physical.

I am well aware this requires API changes. I don't know if it's worth it, I know it has shortcomings, and I don't know if it's practical any time soon, or ever, but I thought I'd share for the sake of discussion, brainstorming, and so on.

Here are some tagging examples:

format: key=value, key=value ... [value, value, value, ....]

 • A grassy park with some picnic tables [park, grass, picnic_tables] (If someone wants to fine-grain it in the future, removes picnic_tables from the area and adds picnic_table for specific nodes).
 • Plaza with concrete floor: name="The Plaza", website="http://etc" [plaza, concrete] (nowadays: Is plaza man_made or landuse or amenity? Let me check the Wiki one more time...)
 • Military base with trees and grass on a sandy beach. name="base1", [militaryBase, trees, grass, sand] (nowadays: Disputed tagging mess involving landcover,landuse,man_made,surface,natural)

As a bonus, this resolves the "double values" problem. If a shop sells both flowers and watches, by all means: name="John's flowers & watches", [florist, watches] (Or perhaps [shop, florist, watches])

Alguém da Paraíba?

Posted by AlbertoGSI on 16 June 2017 in Brazilian Portuguese (Português do Brasil)

Preciso saber se há alguém que use o "OpenStreetMap" e que seja de Pedras de Fogo. Pensava em uma forma de trabalharmos juntos as cidadades da Paraíba com pouco mapeamento. Caso essa mensagem seja lida por algum paraibano, entre em contato comigo.

🌸 So sehen Kirschbäume auf der f4 Map aus.

Posted by Shmias on 15 June 2017 in German (Deutsch)

Kirschbaum auf der F4 Map

Location: Hansaviertel, Mitte, Berlin, Deutschland

Die Straßenkitas von Berlin

Posted by kartonage on 15 June 2017 in German (Deutsch)

Beim herumstöbern in Berlin sind mir vereinzelt Kindertagesstätten aufgefallen, die sich direkt auf oder neben Straßenabschnitten befinden und nicht eindeutig einem Gelände oder Gebäude zuzuordnen sind.

Viele von diesen nodes scheinen nur aus name, note und amenity zu bestehen. Dabei sind die Namen öfter auch aus den Betreibern oder anderen abgekürzten Beschreibungen/Zugehörigkeiten zusammengesetzt. Sind durchweg schon so einige Jahre alt und bestimmt teilweise nicht mehr dort aufzufinden, wo auch immer sie dann in der Umgebung hingehören. Vielleicht ist es deswegen auch ein bekanntes Thema und war in der Vergangenheit noch zahlreicher aufzufinden.

Nachdem ich mich versuchsweise an einer Overpass-Abfrage dafür versucht habe, bin ich auf 274 Fälle gekommen. Vielleicht ein paar zu viel (mehr als 20 haben eindeutige Hausnummern), vielleicht ein paar zu wenig (5m Entfernung vielleicht nicht ausreichend). Über 200 sind es zumindest. Könnte man sich ja mal als Aufräumprojekt zurechtlegen. Gibt zumindest ein paar cluster, die sich gut überprüfen lassen könnten.

img

Chez moi

Posted by yvrboy on 15 June 2017 in French (Français)

220 49e Av E Vancouver CB V5W 2G5

Location: South Hill, Vancouver, Greater Vancouver Regional District, Colombie-Britannique, Canada

Panamericana, missing maps and desaster relief

Posted by yalla on 15 June 2017 in English (English)

A friend of mine plans a big thing: Driving the whole Panamericana from Alaska all the way to Tierra del Fuego. While talking to him and his family it turned out that maps are a big issue and while casually checking out the route I realized there's much improvement needed.

I don't have a real plan yet, but while checking against several USGS and NASA WMS-services I also realized that the Panamericana crosses several zones prone to natural hazards, e.g.: * Landslides * Volcanic hazards * Earthquakes

Bringing all the data together in QGIS I was shocked that so many people are living there, villages are completely uncharted, no interconnecting roads available, it's truly terrifying.

Just look at these examples; I checked an area in Guatemala north of the volcano Tajumulco; the status of this volcano is unclear, but nevertheless, there's a clear landslide hazard: Bing Aerial Bing Aerial (click for fullscreen)

Bing Aerial with OSM Layer Bing Aerial with OSM Layer (click for fullscreen)

Same as above, but with Landslide Hazard Assesment Same as above, but with Landslide Hazard Assesment (click for fullscreen)

Something needs to be done and I just gave it a go.

Sidenote: Since the satellite imagery is just in a very sorry state for some regions, I'm currently messing around with Sentinel imagery.

(Edit: Just figured out that Google doesn't allow deep embedding of images anymore. So I had to fix my SELinux permissions on my webserver first... problems, problems - everywhere!)

Location: High Way, Tajumulco, San Marcos, Guatemala

9M buildings in 3D, 🙇 MS

Posted by Chetan_Gowda on 14 June 2017 in English (English)

Microsoft recently released 9.8 million building footprint data of 102 cities covering 44 US states to the OpenStreetMap community. This is a huge boost to improve the building data in many parts of the United States. Right now, we have ~ 19 million buildings already added by the community through imagery tracing and imports.

The most exciting part of this data is that all the footprints have height information. That means we can generate simple 3D buildings. I downloaded all the data and created a Mapbox style with 3D extrusion:

Philadelphia (live map) Boston (live map) Baltimore (live map)

In general, the data is of good quality and will improve the building coverage in the US by 150%. But the quality may vary from city to city. Local mappers should evaluate each city before deciding to import. If anyone wants to visualize the data in Mapbox Studio, you can use this tileset*.

Feel free to play with data, post your findings or screenshots of the data evaluation for the city you are interested in and let the community know how valuable this data is going to be for OpenStreetMap.

Code and other steps is available in GH repo: https://github.com/osmlab/ms-building-import/

* California not included in the tileset since OSM has fairly good coverage

Valaistus-, pinnoite- ja nopeusrajoitustagit

Posted by Paavobave on 14 June 2017 in Finnish (Suomi)

Alan keskittymään nyt enemmän paikallisen tiestön (Vihti, Karkkila, Lohja, Nurmijärvi... + Asikkala jne.) tagien täydentämiseen. Täydentämiselle on tarvetta esim. jotta OSM:aa voisi käyttää paremmin navigaattoreissa Suomessa. Hyvä, jos muutkin osallistuvat samaan. Kartoissa http://product.itoworld.com/map/124 ja http://product.itoworld.com/map/69 tilannetta voi seurata aika hyvin. .. Olisikohan jotain tietoa saatavilla MML:lta tai muualta importtaamalla?

人行天桥的可导航性

Posted by acette on 14 June 2017 in Chinese (China) (‪中文(中国大陆)‬)

现有的人行天桥大部分都是根据卫星图描绘出来,下桥楼梯的走向、位置与真实一致。这样的好处是出来的地图放大后与现实相符。例如:

但是,如果考虑到使用OSM来做步行导航的时候,导航引擎是不会选择这样的天桥的,因为它没有与其它道路相连——也就是说,对于导航引擎而言,这个天桥是一个孤立的存在,不可达的。

另一种做法是放弃地图微观的形态,关注其意,直接将天桥楼梯连接到附近的道路上。这样绘制的地图放大来看是位置不是非常准确,但保证了可导航性。 如下图:

最理想的做法是将人行道(sidewalk)单独描绘出来,天桥楼梯连接到人行道。导航引擎也会优先选择人行道。

但是人行道的描绘的工作量会非常大,在独立人行道未成网之前,可以先在天桥楼梯旁边画出一小段人行道,连入道路保持可导航性,待有时间继续做的时候再分离开来进行延长,最后做好一段路的路边人行道之后,可以把马路的步行属性设为no。

路边人行道不建议在双向两车道的小路上做,这样子图层就不美观了,只需在大路的交汇处与人行横道连接起来并入网络就可以了。

以上为与羊角忠实黑讨论的纪录

Mapping my Hometown Visakhapatnam

Posted by marthaleena on 14 June 2017 in English (English)

vizag_city_aerial_view Photo taken from wikipedia

విశాఖపట్నం సుందరమైన దృశ్యాలకు ప్రసిద్ధిగాంచింది. అందుకు దానిని “గమ్యపు నగరం” అని కూడా అంటారు. సాగర తీరాన ఉన్న పార్కులు,రిసార్ట్ లు కనులవిందు చేస్తాయి. అనేకమంది తీరాన్ని వీక్షించడానికి వస్తారు. నాకు సాగర తీరం వద్ద బంధుమిత్రులతో అనేక మధుర జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి. నేను నివసించే ప్రదేశం మహారాణిపేట, అది జగదాంబ సెంటర్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది . ఈ సెంటర్ బట్టల దుకాణాలతో, సినిమా హాళ్ళతో , రెస్టారెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. కావున ఎప్పుడు జనాలతో రద్దీగా మరియు సందడిగా ఉంటుంది.

మా ప్రదేశం తీరానికి చాలా దగ్గర ఉండడం వలన, ఉషోదయ సంధ్యా సమయాలలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. దేశీ మరియు విదేశీయ పర్యాటకుల కోసం వసతి గృహాలతో నిండి ఉండి నిత్యం పర్యాటకులతో కిటకిటలాడుతూ విశాఖపట్నంకు చాలా ఆదాయం తెస్తుంది. నేను నాకు తెలిసిన ప్రాంగణాలను బట్టి కొన్ని కట్టడాలను మరియు వీధులను మాపింగ్ చేశాను. కట్టడాలు ఇరుక్కుగా ఉండడం వాళ్ళ వాటిని మ్యాపింగ్ చేయడం ఇబ్బంది అనిపించింది. అందువల్ల అవసరాన్ని బట్టి, బింగ్ లేదా మ్యాప్ బాక్స్ సాటిలైట్ ఇమెజరీ వాడటం ముఖ్యం. కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన కట్టడాలు, వీధులు మ్యాప్ చేయబడలేదు, వాటిని నేను నాకు ఉన్న అవగాహనతో మ్యాప్ చేశాను. మరికొన్ని చేయాల్సి ఉన్నాయి. ఓపెన్ స్ట్రీట్ మ్యాప్ అందరికి అందుబాటులో ఉంటుంది. అందుకే భవిష్యత్తులో మ్యాప్ లో కట్టడాలు ,వీధులను మెరుగు పరచాలని అనుకుంటున్నాను .


Visakhapatnam, The City of Destiny, is known for its beauty. The parks along the coast are of utmost scenic beauty and has attractive resorts for all kinds of people across the world. I have lots of wonderful memories with my family and friends spending time along the beach. My locality, Maharanipeta, is near Jagadamba Centre which is the best place for shopping in Visakhapatnam and is known for its busy streets.

My neighbourhood is near to the coast hence heavily populated with major amenities, businesses and residential buildings. I mapped some buildings and a few major amenities with local knowledge. Since the area is centre for all businesses, the buildings are closely packed making it difficult to trace. Alternating between Bing and Mapbox Satellite imageries is helpful at times. Some of the minor roads are missing or needs improvement along with some major shops and schools. The boundaries of amenities and points of interests vary on the ground.

image

OpenStreetMap is an open source data available for all users, I would further like to improve the streets and mapping the buildings which are very few on the map.

Location: MVP Colony, Visakhapatnam, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh, 530001, India
Older Entries | Newer Entries